ปั๊มน้อย ไม่ทั่วถึง?

posted on 28 May 2015 21:52 by theressarezendes

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม โดย วารสาร PTT NGV FOCUS  http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx 


            ถึงจะขาดทุนตั้งแต่ 10 ปี ที่ผ่านมาไม่มีที่ไหนที่ ปตท. ไม่ขยายปั๊ม NGV ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งปั๊ม NGV ทั้งหมดที่มีอยู่ ก็ไม่ได้ถูกผูกขาดโดย ปตท. แต่เปิดให้มีการแข่งขันและต้องการให้เอกชนเข้ามาลงทุนมากขึ้น ปัจจุบันปั๊มแม่สำหรับจ่ายก๊าซให้ปั๊มลูกมี 20 ปั๊มเป็นของ ปตท. 16 ปั๊ม เอกชน 4 ปั๊ม ปั๊มลูก 350 ปั๊ม เป็นของ ปตท. 249 ปั๊ม เอกชน 102 ปั๊ม ปั๊มที่อยู่ตามแนวท่อ 114 ปั๊ม เป็นของ ปตท. 87 ปั๊ม เอกชน 27 ปั๊ม (11 มี.ค. 56) แม้กระทั่งรถที่ใช้ขนส่งก๊าซ NGV 1,827 คัน ก็เป็นของ ปตท. 1,197 คัน อีก 630 คันเป็นของเอกชน ซึ่งการลงทุนสร้างปั๊มลูก NGV ปั๊มหนึ่งต้องใช้เงินประมาณ 25 – 30 ล้าน นั่นสำหรับปั๊มลูก แต่ถ้าเป็นปั๊มแม่ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอีก 3 – 4 เท่า ด้วยเงินลงทุนที่มาก แต่กำไรน้อย ทำให้ไม่จูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนปั๊ม NGV

banner7

           ก๊าซ NGV เป็นพลังงานที่เหมาะกับการขนส่งโดยระบบท่อ การขยายปั๊มลูกเพื่อให้บริการในพื้นที่ที่ระบบท่อไปไม่ถึงมีข้อจำกัดในเรื่องการขนส่งที่ขนได้น้อย (รถขนส่งก๊าซ NGV ขนได้เพียง 3,000 กก./เที่ยว) การเติมก๊าซก็เติมได้น้อย ต้องเติมบ่อยและต้องใช้เวลานานกว่าเติมน้ำมันเพราะก๊าซเป็นไอต้องใช้แรงดันและเติมทุกครั้งต้องเติมเต็มถัง การใช้แรงดันจะรีบร้อนก็ไม่ได้ต้องใช้อย่างพอดีเพื่อความปลอดภัย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลคันหนึ่งใช้เวลาเติมก๊าซไม่น้อยกว่า 5 นาที รอคิวหลายๆคัน กว่าจะถึงคันท้ายๆ ก็หลายนาที ยิ่งมีรถบรรทุกเข้ามาเติมเป็นคิวก่อนหน้าคันหลังยิ่งต้องรอนานเพราะรถบรรทุกคันหนึ่งต้องเติมก๊าซถึง 190 กิโลกรัม ใช้เวลาร่วมๆ 25 นาที ถ้าเป็นปั๊มลูกเผลอๆ คันหลังๆ ที่คอยก็มีสิทธิเจอก๊าซหมด เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ NGV ต้องคิดก่อนใช้เพราะ NGV เป็นพลังงานทางเลือก ถ้าเส้นทางสัญจรของคุณอยู่บนแนวท่อก็เหมาะที่จะใช้ แต่ถ้าไม่ได้อยู่บนแนวท่อต้องยอมรับข้อจำกัดหรือลองสำรวจปั๊มแนวท่อใกล้บ้านหรือที่ทำงาน ขับไกลอีกนิด แต่ไม่ต้องรอคิวนานมีก๊าซให้เติมตลอดเวลา รวมทั้งเลือกเวลาเติมที่เหมาะสม เสี่ยงเวลาที่แท็กซี่ต้องเติมก๊าซก่อนคืนรถ

ngv2_2

           รัก NGV เป็นรักแบบต้องการความเข้าใจใช้เป็นทางเลือกร่วมกับน้ำมันวางแผนการใช้และมีวินัยในการเติม รักนะจุ๊บๆ

Comment

Comment:

Tweet