ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือระหว่างวารสารสื่อชุมชน และวิชาการดอทคอม www.pttplc.com 


              สายลม แสงแดด และน้ำ เป็นส่วนหนึ่งในการหล่อเลี้ยงให้พืชเจริญเติบโตหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป พืชอาจเติบโตได้ไม่เต็มที่หรือไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชเมืองหนาวที่ต้องอยู่ในที่ที่หนาวเย็นเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตหากมาปลูกอยู่ในประเทศไทย คงไม่มีทางได้เห็นดอกเห็นผลแน่

1

              แต่งานวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาเรื่อง “พลังงานความเย็น” ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. จังหวัดระยอง กลับทำให้ประเทศไทยสามารถปลูกต้นไม้เมืองหนาวได้โดยไม่ต้องอาศัยอากาศที่หนาวเย็น เพราะใช้ “กระบวนการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กลายเป็นก๊าซธรรมชาติ” มาช่วยในการหล่อเลี้ยงพืชเมืองหนาวให้เจริญเติบโต และสวยสดงดงามเฉกเช่นในต่างประเทศ

              ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับคำว่า ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กันก่อนว่าคืออะไร? ก๊าซธรรมชาติเหลวย่อมาจาก Liquefied Natural Gas คือก๊าซธรรมชาติที่ถูกลดอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ -160 องศาเซลเซียส จนเนื้อก๊าซมีปริมาณลดลงกว่า 600 เท่า และเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลว จัดเก็บอยู่ในถัง LNG ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งไปยังสถานที่ที่ท่อส่งก๊าซไปไม่ถึง ดังนั้นเมื่อต้องการใช้ก๊าซดังกล่าวต้องนำมาผ่านกระบวนการให้ความร้อน เพื่อเปลี่ยนสถานะให้กลับมาอยู่ในรูแบบก๊าซเช่นเดิม

002

              กลับมาที่การปลูกพืชเมืองหนาว โดยกระบวนการเลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กลายเป็นก๊าซธรรมชาติอีกครั้ง ซึ่งทางโรงแยกก๊าซฯ ระยอง ได้นำพลังงานความเย็นนี้มาปล่อยในโรงเรือนประหยัดพลังงานสำหรับปลูกพืชเมืองหนาวซึ่งออกแบบมาเพื่องานวิจัยนี้โดยเฉพาะ  ซึ่งอุณหภูมิภายในโรงเรือนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 18-25 องศาเซลเซียส นอกจากนี้เพื่อช่วยให้พืชได้มีความเย็นในการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น โรงแยกก๊าซฯระยอง ยังได้นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง มาปล่อยในโรงเรือนประหยัดพลังงานนี้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้พืชเมืองหนาวมีอากาศที่เย็นเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

              โครงการวิจัยปลูกพืชเมืองหนาวนี้คิดค้นและออกแบบโดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยในปีที่แล้วได้ประสบผลสำเร็จในการลูกสตรอเบอรี่และดอกทิวลิ สำหรับในปีนี้จึงได้ทดลองปลูกดอกลิลลี่หลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์สีแดงและสีเหลืองที่ไม่เคยปลูกในประเทศไทย พันธุ์สีขาว และสีชมพู เป็นต้น นอกจากนี้ในปีหน้ายังมีแผนการวิจัยปลูกพืชสมุนไพรเมืองหนาวอีกด้วย

              งานวิจัยชิ้นนี้นับได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับนิสิต นักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจนำงานนี้ไปศึกษาและพัฒนาต่อยอด ให้สามารถปลูกและขยายพันธุ์ไม้เมืองหนาวซึ่งมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว ยังเป็นการช่วยลดการนำเข้าพืชผักผลไม้จากต่างประเทศได้อีกด้วยต่อไปไม่ว่าฤดูไหนๆ เราก็สามารถชื่นชมความสวยงามของพืชพันธุ์ไม้เมืองหนาวได้ตลอดปีแน่นนอน

 

Comment

Comment:

Tweet